Centrum Dydaktyki

Otwarte zasoby edukacyjne

Zdalna Sesja Egzaminacyjna

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW I ZALICZEŃ ZDALNIE

  1. Instrukcja do przeprowadzenia ustnego egzaminu i indywidualnych konsultacji (MS Teams)

      2. Tutoriale do przeprowadzenia egzaminu testowego 

 

– MS Teams, MS Forms. Egzamin testowy: tworzenie i planowanie.

 

– Ms Teams, MS Forms. Egzamin testowy: wypełnianie i ocenianie.

WSPARCIE DLA WYKŁADOWCÓW I STUDENTÓW

  1. Z zakresu platformy Moodle Centrum Kształcenia na Odległość –https://el.us.edu.pl/cko/, tel.: 32 368 97 97
  2. Z zakresu aplikacji MS Teams:
  •  wsparcie techniczne – Dział Informatycznej Obsługi Toku Studiów: https://diotsws.us.edu.pl/site/?q=zespol
  • wsparcie merytoryczne w zakresie dydaktyki akademickiej i obsługi aplikacji: Centrum Dydaktyki, Uniwersytet Otwarty UŚ – spotkania od 25 maja do 5 czerwca, od 10:00 do 11:00, zespół „Centrum Dydaktyki” w aplikacji MS Teams. Kod dostępu do zespołu: hcsmtyh

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW I ZALICZEŃ ZDALNIE