Centrum Dydaktyki

Jak uczyć on-line

Podstawowe ścieżki e-learningowe rekomendowane przez Uniwersytet Śląski i Centrum Dydaktyki.

Uniwersytet Śląski w Katowicach rekomenduje wykorzystywanie jednej z dwóch platform dostępnych dla wszystkich pracowników: MICROSOFT TEAMS Zapraszamy do zapoznania się z tutorialami przygotowanymi przez Ewę Dębską z Uniwersytetu Otwartego. Microsoft Teams krok po kroku:

Aktywacja konta i rozpoczęcie pracy z Microsoft Teams

Tworzenie zespołu i udostępnianie go studentom

Zakładki: ogłoszenia, pliki, notes zajęć

Zakładki:  zadania i oceny

Tworzenie i udostępnianie testów

Wideokonferencje i ich nagrywanie

Dobre praktyki z zakresu wykorzystania aplikacji MS Temas przez nauczycieli akademickich UŚ.