Centrum Dydaktyki

Centrum Dydaktyki

Czym jest Centrum Dydaktyki

Centrum Dydaktyki jest jednostką Uniwersytetu Otwartego UŚ. Wspiera studentów, doktorantów i pracowników w rozwoju i wzbogaceniu dydaktycznej perspektywy – przejściu od kultury nauczania do kultury uczenia (się).

Rozwój dydaktyczny - oferta warsztatów, kursów i szkoleń

Zapraszamy na warsztaty i szkolenia. Wspieramy nauczycielki akademickie i nauczycieli akademickich w projektowaniu wysokiej jakości zajęć dydaktycznych, sprzyjających efektywnemu uczeniu się i nauczaniu. Wspomagamy także rozwój kariery dydaktycznej pracowników Uniwersytetu Śląskiego.

Cyfrowa baza wiedzy

Narzędzia cyfrowe

Instruktaże jak korzystać z narzędzi dostępnych w sieci:

  • do komunikacji
  • do gromadzenia i wymiany materiałów
  • wspierających aktywność grupy
  • do gier, testów, quizów

Tworzenie materiałów dydaktycznych

Instruktaże jak tworzyć materiały dydaktyczne w różnej formie.

  • podcasty, screencasty
  • video
  • prezentacje multimedialne
  • mapy myśli

Otwarte zasoby edukacyjne

Baza stron z wartościowymi materiałami edukacyjnymi, kursami akademickimi.

Dydaktyczny brunch

W każdą środę zapraszamy na otwarte spotkania i rozmowę na wybrany przez uczestniczki i uczestników temat, związane z codzienną praktyką dydaktyczną.