Centrum Dydaktyki

Centrum Dydaktyki

Czym jest Centrum Dydaktyki

Centrum Dydaktyki jest jednostką Uniwersytetu Otwartego UŚ. Wspiera studentów, doktorantów i pracowników w rozwoju i wzbogaceniu dydaktycznej perspektywy – przejściu od kultury nauczania do kultury uczenia (się).

Nauczanie on-line

Jak uczyć on line? Strategie, metody, rozwiązania organizacyjne dotyczące nauczania wspieranego cyfrowo.

Cyfrowa baza wiedzy

Narzędzia cyfrowe

Instruktaże jak korzystać z narzędzi dostępnych w sieci:

  • do komunikacji
  • do gromadzenia i wymiany materiałów
  • wspierających aktywność grupy
  • do gier, testów, quizów

Tworzenie materiałów dydaktycznych

Instruktaże jak tworzyć materiały dydaktyczne w różnej formie.

  • podcasty, screencasty
  • video
  • prezentacje multimedialne
  • mapy myśli

Otwarte zasoby edukacyjne

Baza stron z wartościowymi materiałami edukacyjnymi, kursami akademickimi.

Zdalna sesja egzaminacyjna

Wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów i zaliczeń zdalnie.

Rozwój dydaktyczny

Otwarte Spotkania Dydaktyczne, warsztaty, szkolenia.

Wspieramy nauczycieli akademickich w tworzeniu wysokiej jakości dydaktyki, sprzyjającej efektywnemu uczeniu się i nauczaniu. Wspomagamy też rozwój kariery dydaktycznej pracowników Uniwersytetu Śląskiego.